wyszukaj odpowiednik

wpisz nazwę leku z recepty

ODPOWIEDNIK – SUBSTYTUT

to potoczne określenie produktu generycznego czyli produkt o identycznej substancji czynnej i posiadający takie same właściwości, ale inny ze względu na markę lub sposób wytwarzania.

SUBSTANCJE CZYNNE

wszystkie substancje (głównie związki chemiczne) wchodzące w skład leku, które swoim działaniem wywierają wpływ na organizm chorego.

Czy wiesz, że... według wytycznych ustawowych:
1.

Osoba wydająca leki (...) ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.

2.

Osoba wydająca leki (...) ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.(Dz.U. 2011 nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

Strefa Farmaceuty

Masz pytanie w związku z nową ustawą? Chętnie pomożemy!

Przepisz kod z obrazka

Logowanie

Do pobrania